Когато се спомене Комбинатът за Автобуси Чавдар Ботевград, обикновено си представяме класическите няколко модела Чавдар, които са ни возели като деца. Там е работата обаче, че този завод е дал на българското автомобилостроене още доста по-разнообразни неща! 

Днес ще Ви покажем именно няколко от тях. Наред с изработваните до средата на 70-те г. автобуси, тогава производството се увеличава с нова линия микробуси и мултикари.

Какво е важно да отбележим за тези интересни автомобили? Техните двигатели и мостове са с висока степен на унификация и са предназначни за употреба в редица функционални области: маршрутно такси, за превоз на пътници по градски, междуградски и тури­стически маршрути, в селското стопанство, в превоза на стоки на търговските организации и други. Те се отличават и със адеквата за времето си конструкция и технология.

Тогава за пръв път в България започва производството на следните мик­робуси и мултикари:

Микробус за междуградски транспорт 5МБ с бензинов двигател „Волга-газ М24″ и вто­ри вариант 5МД с дизелов двигател по ли­ценз на фирмата „Перкинс“. Има дължина – широчина 1900 мм. Места за сядане 13 + 1.Микробус — маршрутно такси 5ГБ с бензинов двигател „Волга-газ М24″ и 5МД с дизелов двигател по лиценз на англиската компания „Перкинс“. Дължина 5070, ши­рочина 1900 мм. Mecтa за сядане 16+ 1.

Микробус за селското стопанство 5С с повишена проходимост. Произвеждан е с 15 + 1 места. Има дължина 5070 мм и широ­чина 1900 мм, скорост 80 км/ч., мощност 80 к. с.

Мултикар-бутилковоз М4Г


Изработен е с покрита платформа, приспо­собен е специално за транспорт на бутилки за газ пропан-бутан за домакински и дру­ги нужди. Размери: дължина 4450 мм, широ­чина 2100 мм, височина 2800 мм, скорост 80 км/ч. и мощност 80 к. с. Двигателят е ди­зелов 4,236 УНИ, по лиценз на „Перкинс“.Мултикар-фургон М4Ф

Предназначен е за нуждите на търговските организации и промишлените предприятия. Фургонът има стъкла в предната част срещу кабината и отзад на вратата. Размери: дъл­жина 4500 мм, широчина 2100 мм, височина 2100 мм. Скорост 80 км/ч., мощност 80 к. с., товароподемност 3500 кг. Има дизе­лов двигател 4,236 УНИ отново по лиценз на „Перкинс“.

Този фургон е подобен на М4Ф. Той е без стъкла. Подходящ е за експлоатация в тър­говските организации и промишлените пред­приятия. Размери: дължина 6000 мм, широ­чина 2100 мм, височина 2470 мм. Развива скорост 80 км/ч., дизелов двигател тип 4,236 УНИ, 80 к. с., товароподемност 1750 кг.

За нуждите на пътното строителство и за поддържане на надземни електроинсталации и други, за първи път се произвеждат мултикар-цистерна М4Ц, мултикар — подвижна стълба М4С, мултикар-самосвал М4Са, леко­товарен автомобил 6ТА. Всички са с дизелов двигател Д3900, все така по лиценз на „Перкинс”.Всички тези микробуси и мултикари са били предна­значени за нуждите на българското ,,народно стопан­ство“ и за външния пазар. Тек са се  предлагали  в обикновено и луксозно изпълнение и са предизвиквали интерес сред много български и чуждестранни специалисти, които са ги разглеждали на различни изложения – на първо време, разбира се, Пловдивският панаир – традиционното място за представяне на новости.

Източник:sandacite.bg
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ👉
ФЕЙСБУК КОМЕНТАРИ👇

0 comments:

Публикуване на коментар

senzacia-bg.com не разполага с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантира за истинността и, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът й, освен ако не е авторска. Възможно е написаното в някой статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

КОНТАКТИ:

Популярни публикации