неделя, 6 октомври 2019 г.

Ненчо Станев (Министър на народната просвета):

... Светли хоризонти пред образованието откри историческият Априлски пленум на партията. Изминалите близо 20 години са период на кипяща дейност ...
... Нашите усилия занапред ще бъдат насочени към утвърждаването на училището като организиран високо идеологически институт. Най-актуална значимост в неговата дейност придобиват проблемите на формирането на марксистко-ленински мироглед и готовност на младежта за ...

Георги Атанасов (заместник-председател на Комисията по науката, образованието и техническия прогрес):

...
... Вторият проблем е за равнището и качеството на учебно-възпитателната работа в учебните заведения. Ние постигнахме висок прием в средните училища. През учебната 1974-1975 г. 97% от завършилите VIII клас продължават в по-горни степени учебни заведения ... Ежегодно обаче 18-20% от учениците не завършват с випуска си VIII клас. В средните училища, особено в професионално-техническите, броят на отпадналите и повтарящите е значителен. Като добавим и тези, които се учат повърхностно и с мъка преминават от клас в клас, то картината се влошава още повече.

... Една от основните причини за незадоволителната ефективност на учебно-възпитателния процес трябва да се търси в неумението на част от учителите целесъобразно да структурират изучаваната информация, ясно да определят целите и етапите на нейното усвояване ...
Ниско е качеството на значителна част от учебниците, а по много дисциплони в професионално-техническите училища и техникумите няма учебници. Твърде често учениците се обременяват с нецелесъобразни изисквания, с което се създава претовареност, разколебава се тяхната вяра  в собствените сили и се убива интересът към учебната работа. Прави впечатление, че все още ударението се поставя главно върху обема, а не върху развиващите функции на учебното съдържание. ...

... Комисията с безпокойство иска да обръне внимание, че години наред не се изпълнява програмата за училищното строителство. За петилетката няма да бъдат усвоени 50 милиона лева за капиталовложения (за училища). ... Ненормално, направо осъдително явление е, че при острата потребност на материална база на учебното дело училища и общежития да се изземват за съвсем несвойствени нужди, и то в големите градове. ...

Начо Папазов (председател на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование):

... Нашето студентство показва образци на системен и упорит труд в овладяване на избраната специалност. ...
За съжаление обаче не всички студенти са такива. Изпитните сесии все още показват голям брой неподготвени студенти, които получават слаби бележки. Ежегодно (въпреки че броят им намалява) се налага да бъдат отчислявани поради неуспеваемост и други причини немалко студенти. ...

...Очевидно ненормално е създалото се положение за един прекомерно голям стремеж и кандидатстване във висшите учебни заведения, въпреки че много от кандидатите нямат необходимите качества да бъдат студенти. ...

... Тревожно следва да се постави и допускането на небрежно отношение към битовото устройване на младите (току що завършили) специалисти. В повечето случаи те напускат след 3-годишен срок работата по разпределение поради липса на квартири. ...

Другарки и другари! Докато през последните години системата на висшето образование в капиталистическите страни преживя и преживява кризи, които в отделни случаи разтърсиха както системата на образованието, така и общественият им живот, то нашата система на висше образование - социалистическата, показа своята стабилност и възход ...
... преподаватели и студенти са предани на политиката на Българската комунистическа партия ...

Проф. Стефан Василев:

... В доклада на др. Тодор Живков пред Десетия конгрес на партията беше поставена задачата през шестата петилетка капиталните вложения за изграждане на материално-техническата база на висшите учебни заведения  в сравнение с петата петилетка да се удвоят, с което се целеше да се решат голяма част от проблемите на материалната база на висшите учебни заведения.
Как е решена тази основна задача? В петилетния план са предвидени 192890 хил лв. капитални вложения. С утвърждаване на ежегодните планове общата сума е спаднала на 169169 хил. лв. А за четирите години на петилетката са усвоени само 101 368 хил. лв. капитални вложения срещу предвидените по петгодишния план за същите четири години 124738 хил. лв., което представлява едва 81%.  И при условие, че планът за 1975 г. се изпълни дори сто процента, то ще бъдат усвоени само 145799 хил. лв. което представлява само 75,6% от предвидените по петгодишния план средства. ... за висшето образования също няма да бъдат усвоени 50 млн. лв. което представлява 3 средно големи висши учебни заведения.
... Особено тежко е състоянието  с изграждането на учебната база. Висшите учебни заведения не разполагат с достатъчен брой подходящи зали, аудитории, лаборатории, библиотеки, кабинети и други учебни помещения, които да осигуряват нормален учебен процес на съвременно равнище.

Наред с постигнатите успехи през последните години в работата по битовото обслужване на студентите съществуват сериозни слабости, свързани главно с вътрешния ред, дисциплината и хигиената в общежитията и столовете, поддържането на сградния фонд и съоръженията ...
... Комитетът за наука, технически прогрес и висше образование не е в състояние да посрещне нуждите на студентите. Само в София сега 800 студентски семейства очакват жилища. Няма нито едно общежитие за задочните студенти. Същевременно от есента стоят готови жилищни блокове, които поради липса на отопление са необитаеми. ...

Източник:kiselec1
........
Сподели👇

1 коментар:

  1. Ето тук линк към оригиналния източник, стенограмата от народното събрание от 1.07.1975г.: https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/46/ID/3026
    Аз се съмнявам, че са оставали само през 74-75 г., просто доклада се отнася главно за 1974 година. Иначе си пише "Ежегодно обаче 18-20% от учениците не завършват с випуска си VIII клас. ", това означава, че оставането си е било проблем всяка година ...

    ОтговорИзтриване

Архив на сайта

senzacia-bg.com не разполага с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантира за истинността и, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът й, освен ако не е авторска. Възможно е написаното в някой статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

КОНТАКТИ:

Предоставено от Blogger.

Популярни публикации: