петък, 28 август 2020 г.

Образователното министерство пусна списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19.

През предстоящата учебна година те могат да преминат в дистанционна, индивидуална или самостоятелна форма на обучение, но след препоръка от лекар.

За целта е необходимо в учебното заведение да се предостави етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

От МОН посочват, че като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.). Вниманието трябва да е насочено и към учениците със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия.

Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален.

Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи. по преценка на лекар може да се препоръча различна от присъствената форма на обучение и ученици с други заболявания.

Имунология

Първични имунни дефицити при деца - над 200 вида.

Техният брой се променя всяка година.

Детска кардиология

Хемодинамично значими

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ) и налагат прием на медикаменти:

- ВСМ с ляво-десен шънт

- цианотични ВСМ

- обструктивни ВСМ

- комплексни ВСМ

Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН

Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение

Артериална хипертония - ІІ степен

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

- сърдечна недостатъчност

- белодробна хипертония

- артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

- коморбидност с органна увреда


Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система.

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към

тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност).Детска ревматологияДеца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5

мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици

Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца

Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

Хронични ендокринологични заболяванияВисокостепенното затлъстяване с метаболитен синдром

Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща формаПолиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми

Болест на Адисон

Новооткрити тиреотоксикози

Метаболитни и генетични заболяванияМетаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза

Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром

Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея

Мукополизахаридози

Детска нефрология и хемодиализаДеца след бъбречна трансплантация

Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром, васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

Детска гастроентерологияБолест на Крон

Улцерозен колит

Автоимунен хепатит

Деца на домашно парентерално хранене

Деца с трансплантиран черен дроб

Детска фтизиатрияВсички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне - първите 2 месеца

Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне - до трайно обезбациляванеДеца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране наневрологичната симптоматика и обезбациляване

Всички хематогенно-десиминирани форми - до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

Детска онкохематологияВсички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия

Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)

Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти

Всички деца с хронични хемолитични анемии

Детска пулмологияМуковисцидоза

Тежка и неконтролирана бронхиална астма

Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб

Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации

Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването

Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин

Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея

Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургияДеца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмологияНеинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

Източник:Брадва.бг
Вижте още:
........
Сподели👇

0 коментара:

Публикуване на коментар

Архив на сайта

senzacia-bg.com не разполага с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантира за истинността и, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът й, освен ако не е авторска. Възможно е написаното в някой статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

КОНТАКТИ:

Предоставено от Blogger.

Популярни публикации: